Inicio -> Presentación de documentos habitualmente solicitados

Presentación de documentos habitualmente solicitados

 

Existen unha serie de documentos habitualmente solicitados pola Deputación para realizar as súas xestións.

A Deputación ha habilitado un servizo que permite, coa súa autorización, que unha vez aportados poidan ser utilizados en todas as xestións que vostede necesite realizar coa Deputación durante o periodo de vixencia de cada un deles.

Para iso acceda ao trámite “Achega de documentación reutilizable”.

A través da opción “Consulta de documentación reutilizable” podrá poderá consultar os documentos que vostede xa aportou e consultar si están vigentes.

Advertirlle tamén que os cidadán están obrigados a comunicar calquera cambio que se produza e que poida afectar á súa vixencia (distinta á que conteña o documento orixinal aportado) ou aos seus contidos.

 

 
 

 

03 de Abril do 2017