03. Presentación de documentación a expedientes en trámite.
Volver

datos de la subsección
Finalidade: Presentación de documentación a expedientes en trámite
Órgano Xestor: Órgano destinatario da documentación
Efecto do silencio Administrativo: Non procede
Normativa básica: Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Nivel de identificación do solicitante:
Alto: Certificado dixital recoñecido e sinatura electrónica