Inicio -> Servizos Xerais

Servizos Xerais

Nesta sección da sede electrónica descríbense e prestan todos os servizos de tipo público ou xenéricos, e que non requiren de identificación para o acceso a estes.

 

Catálogo de trámites

Ver máis

Rexistro Electrónico

Descrición do servizo do rexistro electrónico, calendario de días inhábiles, interrupcións do servizo e relación de trámites que se poden iniciar a través do rexistro electrónico dende a sede electrónica.

Ver máis

Oferta pública de Emprego

Relación de ofertas de empleo público de la Diputación de Ourense.

Ver máis

Taboleiro de anuncios e edictos electrónico

Taboleiro de anuncios e edictos electrónico da Deputación de Ourense.

Ver máis

Ordenanzas e regulamentos propios

Ordenanzas e regulamentos propios da Deputación de Ourense.

Ver máis

Perfil do Contratante

Perfil do contratante da Deputación de Ourense.

Ver máis

Boletíns Oficiais

Boletíns Oficiais das distintas Administracións do Estado

Ver máis

Servicios Ciudadano Carpeta de concellos Carpeta de xestorías Pagamento de tributos (sen identificar) Rexistro electrónico Trámites e Formularios