Inicio -> Servizos Persoais

Servizos Persoais

 

Servizos do cidadán

Ver máis

Carpeta de concellos

Ver máis

Carpeta de xestorías

Ver máis

Pagamento tributos (sen identificación)

Ver máis

Validación e comprobación de documentos

Permite realizar a comprobación da autenticidade e orixinalidade dos documentos expedidos dende a sede electrónica a través do CSV (Código Seguro de Verificación) dos documentos.

Ver máis

Factura Electrónica

Procedemento que permite a presentación de facturas electrónicas a través da plataforma FACe do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

Ver máis

Licitación electrónica

A Licitación Electrónica permite xestionar as diferentes fases do proceso de contratación dende a publicación dos procedementos de contratación e a apertura do prazo de presentación de ofertas ata a firma do contrato.

Ver máis

Utilidades

Utilidades da Sede Electrónica da Deputación de Ourense.

Ver máis

Presentación de documentos habitualmente solicitados

Ver máis

Presentación de documentación a expedientes en trámite

Ver máis

Notificacións electrónicas

Ver máis

Servicios Ciudadano Carpeta de concellos Carpeta de xestorías Pagamento de tributos (sen identificar) Rexistro electrónico Trámites e Formularios