Inicio -> Sobre a Sede

Sobre a Sede

 

Que é a Sede Electrónica

Descrición da sede electrónica da Deputación de Ourense para garantir os dereitos e obrigas que establece a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos.

Ver máis

Ordenanza de Administración electrónica

Ordenanza de Administración Electrónica aprobada e publicada pola Deputación de Ourense para a regulación da prestación de servizos electrónicos a través da sede electrónica.

Ver máis

Titular de la Sede

Identificación clara e detallada do titular da sede electrónica da Deputación de Ourense.

Ver máis

Carta de servizos electrónicos

A Carta de Servizos Electrónicos recolle a relación de servizos electrónicos prestados, os compromisos de calidade asumidos e os dereitos e responsabilidades que asisten os cidadáns na súa relación mediante medios electrónicos coa Deputación de Ourense a través da Sede Electrónica.

Ver máis

Carta de servizos

A Carta de Servizos recolle a relación de servizos prestados, os compromisos de calidade asumidos e os dereitos e responsabilidades que asisten aos cidadáns na súa relación coa Deputación de Ourense.

Ver máis

Sinaturas electrónicas recoñecidas

Relación de certificados dixitais (incluídos o DNI electrónico) que acepta a Deputación de Ourense para relacionarse por medios electrónicos dende a Sede Electrónica.

Ver máis

Interrupcións do servizo

Información das interrupcións de servizo da sede electrónico programadas con antelación.

Ver máis

Calendario de días inhábiles

Calendario de días inhábiles para os efectos de cómputo de prazos do rexistro electrónico.

Ver máis

Axuda da Sede

A axuda da Sede Electrónica permitiralle coñecer os requirimentos técnicos necesarios para o seu correcto funcionamento e a estrutura na que están baseadas as páxinas. Se ten calquera dúbida ou problema para acceder á Sede Electrónica póñase en contacto coa Deputación de Ourense.

Ver máis

Servicios Ciudadano Carpeta de concellos Carpeta de xestorías Pagamento de tributos (sen identificar) Rexistro electrónico Trámites e Formularios