Inicio -> Sobre a Sede -> Carta de servizos electrónicos

Calendario de días inhábiles

Os servizos da Sede Electrónica da Deputación de Ourense están operativos as 24 horas do día, todos os días do ano.

Cando por razóns técnicas se prevexa que a Sede Electrónica ou algúns dos seus servizos poidan non estar operativos, informará diso á cidadanía coa máxima antelación posible no apartado "Interrupcións de Servizo" indicando cales son os medios alternativos de consulta dispoñibles. Nestes supostos, a información publicarase a través da sede electrónica ou outros medios que permitan a difusión desta circunstancia.

No relativo ao cómputo de prazos, considéranse días inhábiles os establecidos como días festivos no calendario oficial de festas laborais da Xunta de Galicia e de festas locais. Calendario do ano actual.