Inicio -> Sobre a Sede -> Carta de servizos electrónicos

Validación y comprobación de documentos

Os documentos emitidos electronicamente pola Deputación de Ourense incorporan no pé de páxina un texto explicativo sobre a natureza do documento así como unha dirección de Internet onde é posible validar o documento emitido.

Nesta dirección, calquera persoa (habitualmente un terceiro receptor do documento) pode comprobar o documento presentado introducindo o número de validación. Desta forma esa persoa pode ver en pantalla o documento orixinal que no seu día emitiu a Deputación e así comparalo co orixinal presentado.

Os servizos relacionados