Inicio -> Sobre a Sede -> Carta de servizos electrónicos

Sinaturas electrónicas recoñecidas

Os sistemas de sinatura electrónica recoñecidos pola Sede Electrónica da Deputación de Ourense son os emitidos polos seguintes prestadores de servizos de certificación: