Inicio -> Sobre a Sede -> Titular de la Sede

Titular da Sede

A Sede Electrónica é titularidade da Deputación de Ourense, a cal garante a veracidade, a integridade e a actualización da información e dos servizos aos que se pode acceder a través desta, tal e como se establece na Lei 11/2007 de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos.