Inicio | Mapa do sitio | Contacto
a / A    Castellano / Galego

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPA

Validación de documentos e validación de caixa de datos estendida Ayuda

Desde esta págana vostede pode comprobar a autenticidade dun documento compulsado a partir do día 13 de xuño do ano 2017, así como consultar unha caixiña de datos ampliados emitido por nosoutros. Só necesita introducir a información que se solicita. Se a súa compulsa foi realizada con anterioridade ao 13 de xuño de 2017, utilice esta opción

(o número de validación soe situarse no pé de páxina do documento)

Para revisar ou validar a sinatura dun documento con extensión XSIG pode facelo dende o seguinte enlace: XSIG

  
Introduza o texto da imaxen